page_banner

שקיות ואקום

  • Vacuum Pouches

    שקיות ואקום

    אריזת ואקום היא שיטת אריזה שמוציאה אוויר מחבילה לפני האיטום. מטרת אריזות הוואקום היא בדרך כלל הוצאת חמצן מהמיכל להארכת חיי המדף של המזון, ואימוץ צורות אריזה גמישות להפחתת תכולת ונפח האריזה.